Mens, Milieu en Macedonië

MacedoniëMissie

Het scheppen van werkgelegenheid in Macedonië en het brengen van vernieuwende architectuur naar Nederland vinden elkaar in Natuurgevelsteen. Op de Macedonische groeves wordt de allure van natuursteen gewonnen en in een totaalconcept gecombineerd met het gemak van de verwerking. Als ware het traditionele baksteen volgens Nederlandse bouwmethodiek. Het gebruik maken van lokale arbeidskrachten en investeren in verbetering van werkomstandigheden in Macedonië staan centraal in het Natuurgevelsteen concept. Natuurgevelsteen is opgericht met de missie een bijdrage te leveren aan de plaatselijke economie in Macedonië. Daarbij beogen wij de volledige potentie van natuursteen te benutten om de Nederlandse architectuur een eerlijk en karakteristiek alternatief te bieden voor gevels en metselwerk. Nagenoeg onze gehele collectie natuursteen sorteringen is afkomstig uit samenwerking met Macedonische groeves. Om onze klanten een volledig aanbod te kunnen bieden wordt onze collectie noodgedwongen gecomplementeerd met enkele sorteringen uit groeves buiten Macedonië.

Investeringen

Natuursteen groeve macedonië

Nederlandse machines krijgen een nieuw leven op de Macedonische groeves

Dankzij de activiteiten van Natuurgevelsteen kon reeds een gesloten natuursteengroeve opnieuw geopend worden. Verdere initiatieven van Natuurgevelsteen ter ondersteuning van het welzijn van de algemene bevolking en de arbeiders in Macedonië zijn onder andere:

  • Zendingen van hulpgoederen waaronder kleding en voorraden aan lokale ziekenhuizen.
  • Investering in Volvo EC210Blc graafmachine op de groeves.
  • Levering van een sloophamer voor de verwerking van natuursteen.
  • Oprichting Microdonia.

In juli 2015 is Microdonia opgericht. Een initiatief waarbij Nederlandse ondernemers en investeerders samenwerken om werkgelegenheid te scheppen in Macedonië. Microdonia ondersteunt het bedrijfsleven in Macedonië middels microkredieten.

Milieu

Natuurgevelsteen levert duurzame producten. Geleverd door de natuur zelf. Geen steenfabrieken, geen chemische processen. Hierbij hechten wij veel waarde aan het milieu en trachten wij onze belasting op het milieu tot een minimum te beperken. Momenteel is het transport de voornaamste oorzaak van onze milieubelasting. Het belang van duurzaamheid en milieu wordt tevens in de Nederlandse bouw erkend. In dit kader heeft Natuurgevelsteen onderzoek laten doen naar de Milieu Prestatie Index van onze natuursteen gevelstenen. Uit het onderzoek van Cleanfield Duurzaam Advies blijkt een baksteen gevel (MPG 0.76) slecht 0.01 punt lagere milieubelasting te hebben dan een natuurgevelsteen gevel (MPG 0.77). Gevels hebben gemiddeld een aandeel van 13-15% in de milieuprestatie van een gebouw. Als onderdeel van een geheel gebouw wordt het verschil tussen traditionele baksteen en natuurgevelsteen verder gereduceerd. Het gehele rapport is in PDF beschikbaar.