Oostelijke Ringweg – Groningen

In de periode 2010-2014 worden alle kruisingen van de Oostelijke Ringweg (N46) in Groningen ongelijkvloers gemaakt. Dat betekent dat een groot gedeelte van de huidige kruispunten en verkeerslichten verdwijnen en plaats maken voor nieuwe rotondes en viaducten. Belangrijk daarin is de verdiepte ligging van de weg in de omgeving, met aanvullende grondwallen als geluidswering. Aansluiting bij de ecologische hoofdstructuur staat centraal in deze renovatie. Natuursteen past in het groene karakter van het project, Natuurgevelsteen levert gevelstenen voor 4 viaducten.

 

Ringweg

 

Deelprojecten Oostelijke Ringweg Groningen

Klik op onderstaande afbeeldingen om naar de pagina te gaan van het specifieke deelproject, mits deze uitgewerkt is.

Meer informatie: