Duurzaamheidsbeleid

Natuurgevelsteen van nature duurzaam!

Bij duurzaam ondernemen draait het om het creëren van waarde op sociaal, ecologisch en economisch gebied. Ook wel omschreven als  de 3P’s: people, planet, profit (of prosperity). Als je duurzaam onderneemt, probeer je een balans te vinden tussen deze drie aspecten. Dat is niet mogelijk zonder in alle bedrijfsactiviteiten en -processen rekening te houden met duurzaamheid. Bij elke beslissing moet de impact op de 3P’s worden meegenomen. Dat betekent ook dat álle betrokkenen binnen en buiten de organisatie rekening moeten houden met duurzaamheid.

De balans in de 3P’s wordt bewaakt binnen onze onderneming. Het maken van geldelijk winst is een must voor een onderneming. Maar het maken van geldelijk winst is zeker niet de belangrijkste doelstelling. Natuurgevelsteen heeft daarnaast de  missie werkgelegenheid te brengen in Noord Macedonië, onder goede omstandigheden tegen een goede beloning.

Om dit te borgen is er te allen tijde rechtstreeks contact met de groeve en haar eigenaar en is er voortdurend overleg over de bedrijfsvoering bij deze ondernemingen. Naast producten uit Noord Macedonië is de keuze gemaakt uitsluitend producten uit Europa te betrekken.

Daarnaast is een belangrijke doelstelling vernieuwende duurzame architectuur te brengen in de Nederlandse markt.

Duurzaam betekent

De betekenis van Duurzaam kunnen velen zijn:

  • Bestendig, Blijvend, Consistent, Degelijk, Durabel, Hecht, Houdbaar, Kostbaar, Lang durend, Niet verander, Niet veranderend, Niet wankelbaar, Onveranderlijk, Onverslijtbaar, Onverzettelijk, Permanent, Solide, Stabiel, Standvastig, Sterk, Stevig….

Aan al deze kwalificaties voldoet Natuurgevelsteen.

Duurzaam in de bouw

De term Duurzaam  wordt met name in bouw steeds meer gebruikt:

Producten en diensten die lang mee gaan en niet belastend zijn voor het milieu. Hierbij wordt vaak gekeken naar de specificaties van een product en het productproces daarvan. Samenhangen met de term “circulair” en “levensloopbestendig”.

Ook aan deze kwalificatie voldoet Natuurgevelsteen ruimschoots.

Natuursteen heeft een zeer lange levensduur en is niet mode gevoelig.

Bovendien kan Natuurgevelsteen altijd weer hergebruikt  worden ook na heel lang gebruik. Natuursteen  is eeuwen geleden ontstaan en is onverwoestbaar…het concept Natuursteen in gevels is er een van alle tijden.

Natuursteen wordt al sinds de oudheid gebruikt als bouwmateriaal vanwege zijn duurzame eigenschappen.

We kijken niet voor niets naar bouwwerken uit natuursteen zoals het paleis op de Dam of piramides in Egypte die al eeuwen bestaan……wat te denken van het Colosseum in Rome….

Duurzaam winnen van Natuursteen.

Natuurgevelsteen werkt direct samen met groeves  waarin natuursteen wordt gewonnen en bewerkt, waarbij voldaan wordt  aan internationale milieu- en arbeidsnormen.

Natuurgevelsteen heeft zich ten doel gesteld de producten te winnen en produceren in Europa, waarbij de nadruk ligt op Noord Macedonië. Er vindt geen import plaats van buiten Europa. Er wordt niet via tussenpersonen ingekocht en uitsluitend direct zaken gedaan met de groeve / groeve eigenaren.

Door de directe betrokkenheid van Natuurgevelsteen bij de groeves is er voortdurend controle. Ook draagt Natuurgevelsteen bij in het ontwikkelen van werkmethoden die het werk verlichten. Krijgen medewerkers bescherming middelen en  staan we ondernemers bij met veiligheid adviezen. Uiteraard is er geen sprake van kinderarbeid.

Natuurlijk is het zo dat er materiaal aan de aarde onttrokken wordt. Maar er zijn verplichtingen aangegaan om de groeve, na ontginning, terug te geven aan de natuur. Deze verplichting wordt aangegaan op het moment dat er door de overheid een consessies voor winning worden aangegaan. Vanuit de overheid is er voortdurend controle op naleving van deze regels.

Na gebruik worden de groeves opnieuw ingericht en opnieuw ingepast in het landschap.

Deze situatie is vergelijkbaar met klei winning voor de baksteen industrie bij de winning uit de uiterwaarden gebeurt in de Deze kleiwinningsgebieden krijgen ook na het afgraven meestal een bestemming als natuurgebied.

Natuurgevelsteen  wordt gebruikt zoals dat het in de natuur gevonden wordt. In bergen worden groeves gemaakt waar de steen uitgehaald wordt. De steen die onbruikbaar is wordt tot puin vermalen en dient dan als ondergrond bij aanleg van wegen, wegverharding of ander bouwmateriaal.

Energie

Het ontstaan van natuursteen is een wonderbaarlijk proces van moeder natuur…

Natuursteen wordt dus niet gemaakt in een fabriek, in een gecontroleerd proces maar ontstaat over een periode van miljoenen jaren, onder invloed van specifieke geologische omstandigheden.

Ten opzichte van bijvoorbeeld  baksteen is het energie verbruik voor het ‘produceren’, eigenlijk winnen, van natuursteen te verwaarlozen. Bij het bak proces van baksteen wordt een oven opgestookt tot 1060 graden.

Transport

Een deel van de gewonnen Natuurgevelsteen wordt per zeecontainer aangevoerd. Een uiterst duurzame wijze van transport. Vervoer per as gebeurd met zoveel mogelijk met vrachtwagens voorzien van  Euro-6 motor. Dat is de nieuwste en relatief schoonste klasse verbrandingsmotor.

Wij realiseren ons dat transport een belasting is voor het milieu, daarom voeren  wij uitsluitend per volle container en of maximaal beladen  vrachtwagen de producten aan naar Nederland.

Waar mogelijk combineren we ook met andere bedrijven de aanvoer om transport van ‘lucht’ zoveel mogelijk te voorkomen. (Er wordt bijvoorbeeld textiel bij geladen)

Werkgelegenheid

Natuurgevelsteen mag haar product ook daarom de kwalificatie duurzaam geven omdat het bedrijf zich met name richt op het ontwikkelen van werkgelegenheid in het land van herkomst. De belangrijkste win gebieden zijn in Noord Macedonië. Door inspanningen van Natuurgevelsteen zijn mooie ondernemingen ontstaan en wordt er werkgelegenheid en een beter bestaan ontwikkeld voor vele gezinnen in een relatief arm land.

Daarbij spelen goede beloning, goede en veilige werkomstandigheden een belangrijke rol.