Geschiedenis

De geschiedenis van onze steen vindt je vooral terug in de Natuursteen zelf…het is door stolling, afzetting of door hoge druk en hoge temperaturen miljoenen jaren geleden ontstaan….en in de loop van de geschiedenis overal ter wereld toegepast voor het maken van de meest uiteenlopende kunstwerken en  gebouwen….

Nu kan Natuurgevelsteen natuurlijk niet de claim leggen dat ze in Nederland de eerste gebouwen realiseerde in natuursteen. Het Paleis op de Dam in Amsterdam werd tussen 1648 en 1665 al grotendeels opgetrokken uit Bentheimer Zandsteen.

….in 2008 werd het ‘opnieuw’ ontdekt…en als het ware ‘rijp’ gemaakt voor verwerking in het Nederlands zeeklimaat door Natuurgevelsteen.

De ontwikkeling ‘bouwen met spouwen’ met natuursteen is wel door  Natuurgevelsteen geïntroduceerd. Naast de esthetische waarde draagt deze methode van verwerken  bij aan het succesvol introduceren van dit concept. Elke vakman metselaar kan en zal het met liefde verwerken!

Onze lijfspreuk is dan ook ‘daar waar baksteen toegepast wordt kan, zonder technische ingrepen, ook Natuurgevelsteen toegepast worden’.

 

In tijdlijn is dit de geschiedenis:

 

2008: Bezoek groeves

2009-2010:  Onderzoek / Testen

2011: Realisatie / Inspiratiecentrum

2012 Introductie en eerste project gerealiseerd

De rest van de geschiedenis vindt u terug op onze website en in ons inspiratieboek  met de realisatie van tal van projecten……

Onze belangrijkste doelstelling was en is werkgelegenheid scheppen in Macedonië… dit lichten we graag mondeling toe……en dat is, dankzij onze klanten, gelukt en wordt nog verder uitgebouwd!

Onze eerste verkoop doelstelling was: in elke provincie in Nederland minstens 1 project…dit doel is ook bereikt!

We streven er nu naar om in elke gemeente in Nederland een project te realiseren….

Als we dat bereikt  hebben gaan we pas echt geschIedenis schrijven……

 

In Drenthe zeggen we ‘olde stoete’ als het om geschiedenis gaat….wij kijken graag vooruit…..en eindigen dan ook met: wordt vervolgd!