fbpx

BLOG | Macedonië

Dat Natuurgevelsteen veel van hun materialen uit Noord-Macedonië haalt komt omdat de oprichter van de onderneming, Thijs Zomer,  een warme band heeft met dit land.

Hij heeft  daar al vele tientallen  jaren, via zijn ondernemingen in Nederland, geheel belangeloos werkgelegenheid projecten opgestart  en humanitaire hulp  verleend. Dit in samenwerking met een goede vriend, Jan Zwiers die daar “thans onze man” voor Natuurgevelsteen is.

 

Thijs Zomer, die als ondernemer met verschillende ondernemingen vooral succesvol is in de Nederlandse deurenmarkt, beleeft de werkzaamheden van en voor  Natuurgevelsteen als een hobby met als belangrijkste doelstelling werkgelegenheid te scheppen in Noord-Macedonië.

Ook vindt hij veel voldoening in het feit dat er met de vele honderden projecten die zijn gerealiseerd in Nederland vernieuwende architectuur is ontstaan, en menig architect in Nederland het idee en concept heeft omarmt.

 

Noord-Macedonië is gelegen aan, van uit Nederland ‘gezien’, het voeteneind van het voormalige Joegoslavië. En wordt omringt door Griekenland, Albanië, Kosovo, Servië en Bulgarije.

“Noord’’ is in 2019 aan “Macedonië” toegevoegd  om de strijd  over de naam met Griekenland te beslechten….het land werd tot die tijd niet erkent door Griekenland waardoor allerlei sancties ontstonden. Onder meer toetreding tot de NAVO in EU werden daardoor geblokkeerd.

 

Een land ‘dichtbij’, 2150 km is de afstand tussen Utrecht en Hoofdstad Skopje, 20 uur rijden met de auto, op een vliegafstand van 3 uur. Maar vooral economisch ver weg van West Europa. Een land waar de werkgelegenheid niet voor het opscheppen ligt en het gemiddelde brutoloon per maand € 540 bedraagt. Dit heeft enorme gevolgen voor het land. Veel, vooral jonge bewoners ‘vluchten’ om een beter bestaan op te bouwen in het buitenland. Een ramp voor de toekomst van het zo mooie land.

 

Gelukkig weten steeds meer West-Europese ondernemingen het land te vinden als productielocatie. Met Nederland is een warme band, er zijn veel bedrijven van  Nederlandse ondernemers. Deze ondernemingen zorgen niet alleen voor werkgelegenheid maar hebben ook een belangrijke inbreng als het gaat om verbeteren van werkomstandigheden. Ook wordt er gemiddeld beter betaal, dit werkt ook door bij andere bedrijven waardoor het besteedbaar inkomen stijgt.

Noord Macedonië is maar liefst 62 procent goedkoper dan het Europees gemiddelde. En daarmee het goedkoopste land van Europa. Een twijfelachtige eer.

 

Van  oudsher komen ook veel  Nederlandse toeristen naar het land met als favoriete bestemmingen Skopje maar vooral Ohrid en het meer van Ohrid. Er was een enorme terugval tijdens de Balkanoorlog (die niet plaats vond in Macedonië) maar nu bezoeken jaarlijks zo’n 30.000/40.000 Nederlanders dit gastvriendelijke en voordelige vakantieland.

 

Het idee om Natuurgevelsteen te winnen en te produceren in Noord-Macedonië is ontstaan tijdens een van de bezoeken van Thijs, samen met steenspecialist Johan Plate, kwamen ze op het idee om steen te produceren op “baksteen breedte” zodat het product zonder technische aanpassing kan worden toegepast in de voor Nederland meest traditionele bouwmethode ‘bouwen met spouwen’.

Om dit idee handen en voeten te geven werd er, zonder onderpand, geïnvesteerd in machines en werkmethoden die tot dan niet bekend waren in het land. Daarnaast werden door financiering met persoonlijke microkredieten mensen geholpen een bedrijf op te richten zonder er een belang in te hebben. Een risicovolle onderneming maar geworden tot een succes: er zijn mooie zelfstandige Macedonische ondernemingen uit ontstaan.

 

 

De steen die door Natuurgevelsteen uit Noord-Macedonië geïmporteerd wordt is afkomstig  uit het gehele land. De steen wordt gewonnen in plaatselijke groeves, sommigen hebben jaren stil gelegen, en draagt bij aan werkgelegenheid. Gemiddeld zo’n 25 tot 30 gezinnen hebben dagelijks werk voor de Nederlandse markt. Daarnaast is een prettige bijkomstigheid dat er, door de start met Natuurgevelsteen, bedrijven zijn ontstaan die nu werkgelegenheid bieden aan meer dan 20 vaste medewerkers. Ook in eigen land is markt ontwikkeld en export naar andere landen zorgt voor deze extra werkgelegenheid.

Daarnaast zijn er ook uit de onderneming Natuurgevelsteen weer leuke activiteiten met Macedonië ontstaan. Met 20 ondernemers werd Microdonia opgestart, een club van 20 ondernemers, die microkredieten en gratis  management verstrekt aan startende ondernemers. Ook de import van Macedonische kwaliteit wijn heeft handen en voeten gekregen en wordt vermarkt door www.danovino.nl.

 

Ondertussen hebben Joost Hugense en Michel Enting, die beide participeren in Natuurgevelsteen,  ook een positieve  band opgebouwd met de ‘collega’s’ in Noord Macedonië en onderschrijven de doelstelling van harte. Het motto is dan ook ‘Het kiezen voor Natuurgevelsteen is zoveel meer dan alleen maar kiezen voor een mooie gevel…..

20 november 2020

Villa in de Lutte

Villa in de Lutte
4 mei 2020

Natuursteenkunst

Natuursteenkunst
20 maart 2020

Robuuste villa

Robuuste villa
19 december 2019

Lada Niva Monstertruck

Lada Niva Monstertruck
30 juli 2019

Open Dagen 2019

Open Dagen 2019
8 mei 2019

Sortering: Praag

Sortering: Praag